Author Details

Fartiwi, Rahmi, Uviversitas Syiah Kuala, Indonesia